Пясъчни дюни - Перла

Северно от Приморско в зоната между лагуната Стамополу и плажната ивица се намира един от най-добре запазените дюнни комплекси по нашето Черноморие. Гребените на най-високите дюни достигат до 19 м височина и представляват изключителна гледка за посетителите. Лятото е сухо и топло резултат на охлаждащото влияние на морето средната температура през юли се колебае между 22-23°С. Близостта до относително топлите водни маси прави зимата най-мека за цялата страна. Срещат се голям брой специфични пясъчни (псамофитни) видове растения. По пясъците на дюнните комплекси край Приморско са установени над 80 растителни вида, като 14 от тях са включени в Червената книга на България.