Дяволската река

Дяволската река извира от Странджа планина, преминава през град Приморско и се влива в Черно море в северната част на централния плаж. Получава водите си от Дяволското блато, чието ниво е под морското равнище. Едноименният залив, който образува реката и блатото, има лиманни белези, тресавища, обрасли с тръстика и папур. Разрешена е за риболов по цялото си поречие. На нея е изграден и язовир “Ясна поляна”.